top of page

Rijnmondgebied, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Zuid-Holland, Rotterdam en omstreken, e.o.

Mijn scriptie van mediumschap is ook blinde tekst
Reiki huisapotheek

Het derde boek van Lubeck over reiki is niet zomaar het zoveelste boek over deze populaire manier van natuurlijk genezen. Het is een nuttige aanvulling op wat de bestaande reiki-literatuur nog niet heeft gebracht, te weten: hoe kan ik reiki op mijn eigen houtje verantwoord toepassen bij klachten van minder ernstige aard zoals griep, hoofdpijn, maagpijn, reumatiek, slaapstoornissen en spit, of als ondersteuning bij serieuzere kwalen. De informatie over de ca. veertig meest voorkomende klachten is compact, duidelijk, relevant en zonder meer effectief voor allen die via cursussen of literatuur van reiki afweten. Handig is bovendien dat de auteur een relatie legt tussen reiki-toepassingen en voeding, c.q. dieten. De ruim veertig afbeeldingen zijn essentieel. Mede hierdoor is deze 'reiki-huisapotheek' een zeer geslaagde, bruikbare handleiding geworden, geschikt voor een groot publiek.


De kern van Reiki

Reiki is een oeroude, eenvoudige en effectieve behandelingsmethode waarin met handoplegging wordt gewerkt. Het japanse woord Reiki betekent 'universele levenskracht'. In het Westen is deze methode pas de laatste decennia doorgebroken. De kern van Reiki biedt een volledig overzicht van alle aspecten van Reiki; Diane Stein geeft informatie over de drie graden die Reiki kent en klapt daarmee willens en wetens uit de school, ervan overtuigd als zij is dat Reiki-healing alle mensen toebehoort. Geen enkel boek kan de rechtstreeks ontvangen Reiki-inwijdingen vervangen, maar in De kern van Reiki vindt de lezer alle informatie waar de healer, practitioner en leraar van Reiki behoefte aan heeft.
 


Dromen verklaren en begrijpen


Reiki als helende energie

Reiki als helende energie,deze uitgebreide gids voor de oeroude geneeswijze die Reiki is, omvat de volgende onderwerpen: een uitgebreide bespreking van de geschiedenis van en van de filosofische achtergronden, een voorwoord geschreven door een Reiki -meester, beschrijvingen van de volledige lichaamsbehandeling voor jezelf en anderen, methoden voor het verlichten van acute en chronische klachten, • fascinerende voorbeelden uit de praktijk, uitstekend fotomateriaal en tekenwerk ter illustratie.

 

 
Rainbow Reiki

Rainbow-Reiki is een geslaagde combinatie van traditionele Reiki-methoden - waarbij de gave tot genezen door middel van handoplegging in drie inwijdingsgraden verkregen wordt - en van een door de Japanse monnik Dr. Mikao Usui ontworpen systeem in technieken en oefeningen om ook de fijnstoffelijke gebieden van het leven toegankelijk te maken. Hierbij gaat Lübeck ervan uit dat Reiki vele malen meer toepasbaar is dan aanvankelijk werd aangenomen. Zo kan Reiki bijvoorbeeld de juiste energie leveren bij de bereiding van Reiki-esserices, bij aura- en chakrawerk, bij liet scheppen van persoonlijke krachtcentra door middel van Reiki-mandalas, bij het werken niet de pendel, bij liet gebruik van met Reiki-kracht geladen geneeskrachtige kristallen, die de energetische essentie op duurzame wijze op stoffelijke dragers overbrengen, etc. Ook kan met behulp van de elf in Rainlow-Reiki gegeven transformatiesymbolen en mantra's, Reiki rechtstreeks naar de voornaamste energiecentra van het fijnstoffelijk lichaam geleid worden. De op deze wijze verkregen krachten stimuleren zowel de ontplooiing van liet karakter als de harmonische stabiliteit van de persoonlijkheid. Rainbow-Reiki biedt een paradijs van mogelijkheden om volstrekt nieuwe gebieden met Reiki te bestrijken. Deze nieuwe methoden heeft Walter Lübeck reeds een aantal jaren met succes in praktijk gebracht en op zijn cursussen aan anderen doorgegeven.


Reiki

Helende handen voor meer harmonie Reiki is een eenvoudige techniek voor het overbrengen van genezende energie van een gever naar een ontvanger. Het vermogen om dankzij Reiki genezing tot stand te brengen verwerft men door een afstemming te ontvangen, die een kanaal opent waarlangs energie kan stromen naar de plaatsen waar de grootste behoefte eraan bestaat. Reiki werkt op verschillende niveaus - lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel - en is geschikt voor het behandelen van een grote verscheidenheid van klachten. Daarnaast kan Reiki tot diepgaande veranderingen in iemands leven leiden. Een inleiding in Reiki en handboek voor Reiki- trainingscursussen en -seminars Stap-voor-stap-foto's van de Reiki-handposities Genees jezelf, je familie en vrienden. Je huisdieren en planten Tanmaya Honervogt, Reiki Master- Teacher, beoefental meer dan vijftien jaar Reiki. Zij heeft haar opleidinggenoten bij een van de Reiki Masters die door Hawaya Takata zijn ingewijd. Tanmaya is tevens ervaren in paranormale massage, energiewerk, kleuren- en bloesemtherapie en counseling. De Tanmaya Honervogt School of Usui Reiki geeft gediplomeerde trainingen in de traditionele Usui-methode... een feest voor het oog, en prachtig vormgegeven...'Mary McFadyen, Reiki Master ' .. zonder twijfel het beste boek over Reiki dat ik ooit heb gelezen...' Karen Smith, Reiki Master


Weg naar het licht

De weg naar het licht de pelgrimstocht van een reiki meester bevat aan de hand van zeer persoonlijke ervaringen waarvan een sterfproces het hoogtepunt vormt, een duidelijk en ontroerend verslag van wat werken met Reiki teweeg kan brengen. Enerzijds ademt het boek een intieme sfeer uit, waarin nauwelijks plaats is voor verstandelijke overweginegn, anderzijds beschrijft het ragfijn de wonderen die Reiki laat gebeuren, vooral op het gebied van de innerlijke transformatie: de ziel die ontwaakt en zich dan op weg naar het licht begeeft. Uiteraard legt Yasmin Verschure de beginselen van Reiki uit en bespreekt zij de groeiprocessen er omheen, mara ze doet dat summier, omdat ze van mening is dat het er bij Reiki bovenal om gaat wat Reiki aan groei en blijdschap in het dagelijks leven teweeg brengt. "Ik houd van Reiki", schrijft zij, "omdat ze de weg is van pure eenvoud. Ze pelt je af totdat alleen je ware kern overblijft. Reiki geeft ons ons geboorterecht terug, het recht van ieder mens om te kiezen voor een leven van vreugde, ook al gaat dit nu eenmaal niet altijd zonder pijn. Zelden zullen op een fijngevoeligere, maar steeds reële manier de ingrijpende bewustzijnsveranderingen door Reiki en de daarmee gepaard gaande emotionele diepte- en hoogtepunten verteld zijn. Yasmin Verschure's boek is in al zijn bescheidenheid een uniek en inspirerend getuigenis van een mens die Reiki in het diepst van zijn ziel ervaren heeft.


Emotioneel evenwicht

Leven vanuit je eigen kracht. In balans zijn met je emoties. Een sterk gevoel van eigenwaarde en zelfrespect kennen. Geen last van angsten, spanningen of fobieen en andere belemmerende emoties meer hebben. Willen we dat niet allemaal? De arts Roy Martina heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee men zelf aan de slag kan om emoties die een lichamelijke of geestelijke blokkade vormen op te sporen en op te lossen. De methode werkt snel en doeltreffend. Roy Martina ontwikkelde eerder de methode Neuro Emotionele Integratie (NEI). Emotioneel Evenwicht is een vereenvoudigde methode die door jou zelf uitgeoefend kan worden. Roy Martina ontdekte in zijn artsenpraktijk dat veel klachten moeilijk te behandelen zijn en dat de analyse ervan lang kan duren. Hij ontdekte dat bij veel lichamelijke en geestelijke klachten een emotie de belemmering voor genezing is. Ons lichaam geeft precies, van moment tot moment, aan of wij emotioneel in evenwicht zijn of niet. Indien het Emotioneel Evenwicht verstoord is leidt dat tot verlies van energie, eigenwaarde en zelfrespect. Daardoor ervaart men angst, een fobie, onzekerheid, boosheid, jaloezie en andere klachten en bestaat de kans dat er gezondheidsklachten, gebrek aan vitaliteit en verlies van levensenergie optreden. Emotioneel Evenwicht is een unieke en revolutionaire methode, gebaseerd op de oeroude kennis van de energiebanen. Het is snel aan te leren en je zult de relatie gaan zien tussen hoe jij je lichamelijk voelt en je gedrag. Dit geeft je de sleutel in handen om dat te creeren wat je wilt. Lage eigenwaarde, fobieen, depressies, hoofdpijnen, moeheid en nervositeit zullen tot het verleden behoren. Emotioneel Evenwicht ligt nu binnen ieders bereik en is de eerste stap naar totale vitaliteit.

bottom of page